indienststellingsverslag-300x243 Ons verhaal dienstencheques

Indienststellingsverslagen

De wetgeving verplicht u om van elk arbeidsmiddel een indienststellingsverslag op te maken. Dit verslag garandeert dat het werktuig voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften en geeft aan welke bijkomende preventiemaatregelen er worden genomen voor het Veilig-Werken.

Wij nemen u dit werk uit handen en stellen de verslagen op zodat u ze kan voorleggen aan de adviesverlenende organismen en zodat u ze als directie kan goedkeuren.

veiligheidsinstructiekaart Ons verhaal dienstencheques

Veiligheidsinstructiekaart

Toegegeven dit woord levert u veel punten op bij een spelletje Scrabble maar echt handig in gebruik is het niet. Voor elke machine moet u beschikken over een VI. Kort samengevat een handleiding over hoe uw werknemers veilig werken met de machines. Veilig-Werken neemt u het opstellen van deze VI uit handen.

DIGITAAL BESCHIKBAAR OP EEN WEBSITE

Omdat de VI’s die bij de machines moeten hangen wel eens durven verdwijnen maken wij gebruik van een digitale koppeling via QR-codes. Uw werknemers kunnen van elke machine onmiddellijk de VI’s opvragen via een QR-code. Zo heeft u meteen een beheerssystem voor uw VI-documenten.

schilder Ons verhaal dienstencheques

Uw externe dienst adviseert …. maar schildert niet

Preventieadviseur en externe diensten voor preventie geven u goede raad en formuleren een advies. Leuk maar daarmee is het werk nog niet gedaan. iemand moet het ook nog uitvoeren. In een KMO waar u vaak zelf de preventieadviseur bent schiet dat er wel eens over.

Wij kunnen u helpen.
Samen met u bekijken we wat er moet gebeuren en hoe we het werk kunnen uitvoeren.

De kleur van de verf kiezen is leuk, maar zolang er niet geschilderd wordt blijft uw muur helaas wit.